Type Here to Get Search Results !

மனிதனை நிறத்தை வைத்து... Manithan Tamil Quote With Image...

மனிதனை
நிறத்தை வைத்து
பிரித்து பார்ப்பவன்
மிக பெரிய மனநோயாளி

சிவப்பு மனிதனுக்கு நிழல் கறுப்பு
கறுப்பு மனிதனுக்கு இரத்தம் சிவப்பு
வண்ணங்களில் இல்லை வாழ்க்கை
மனித எண்ணங்களில் உள்ளது வாழ்க்கை...

Top Post Ad

Below Post Ad