Type Here to Get Search Results !

அன்பாக பேசு இனிமையாக பேசு... Arivurai Tamil Quote For Life...

அன்பாக பேசு
இனிமையாக பேசு
உண்மையாக பேசு
மெதுவாக பேசு
சமயமறிந்து பேசு
சபையறிந்து பேசு
பேசாதிருந்தும் பழகு
வாழ்க்கை சிறப்பாகும்
இல்லை வாழ்க்கை சிப்பாகும்...
Top Post Ad

Below Post Ad