Type Here to Get Search Results !

உண்மையாக வாழ்ந்து பார்... Tamil Quote For Life With Image...

ஆசைக்காக பொய்யாக வாழ்வதை விட...
பாசத்துக்காக உண்மையாக வாழ்ந்து பார்...
மனசுக்குள் வலியும் குறையும்...
வாழ்க்கையும் அழகா இருக்கும்...!

Tamil quote for life

Tamil quote for life with good morning

Tamil quote for life with good night

Top Post Ad

Below Post Ad