Type Here to Get Search Results !

அழவோடு நம்பிக்கை வையுங்கள்... Tamil Quote For Life...

அழவோடு நம்பிக்கை வையுங்கள்
நிம்மதியாக இருக்க.
எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருங்கள்
ஏமாற்றத்தை தவிர்க்க.
புரிந்த பின் பாசம் வையுங்கள்
பைத்தியம் ஆகாமல் இருக்க.

Tamil quote for life

Tamil quote for life with good morning

Tamil quote for life with good night

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area

close