புன்னகை... Tamil Quote Smile...


ன்னை அதிகமாக காயப்படுத்தியவர் முன்பு
கலங்காமல் புன்னகைக்க கற்றுக்கொள்.
அதுவே அவர்களை கலங்கடிக்க
நீ கொடுக்கும் மிகப்பெரிய தண்டனையாகும்..


20 தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் தமிழ் வரிகள்


25 வாழ்க்கைக்கு உதவும் சிந்தனை துளிகள்Related Posts