மரணம் ஸ்டேட்டஸ் இமேஜ்... Death Tamil Quote Image...

விழிகள் திறக்க மறுத்தால் உறக்கம்...
இதழ்கள் பேச மறுத்தால் மௌனம்...
இதயம் துடிக்க மறுத்தால் மரணம்...
Related Posts

0 Comments to "மரணம் ஸ்டேட்டஸ் இமேஜ்... Death Tamil Quote Image..."

Post a Comment

Thanks For Your Comment...