Type Here to Get Search Results !

ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள்... Sunday Wishes In Tamil...

இமை இல்லாமல் கண் இல்லை...
இரவு இல்லாமல் பகல் இல்லை...
இதயம் இல்லாமல் சுவாசம் இல்லை...
ஞாயிறு இல்லாமல் திங்கள் இல்லை...

ஞாயிறு என்றால் எதிர்ப்பதமாக இரு அர்த்தங்கள்...
1. ஞாயிறு -  ஓயாமல் உழைப்பது...
2. ஞாயிறு - ஓய்வெடுப்பது...

துணிந்து வாடா மோதி பார்ப்போம்
வெடியாய் மாறி மலையை உடைப்போம்...
துணிந்து வாட மோதி பார்ப்போம்
உளியைக்கொண்டு சிலைகள் வடிப்போம்...
உன்னை நம்பு... உன்னால் முடியும்...


Top Post Ad

Below Post Ad